Asmenų registrų tvarkymo tarnybos vyr. specialistas (-ė)

Galioja iki: 2019.05.28

Darbo aprašymas:

• dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikiant pastabas dėl teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės veiklą, Tarnybos kuruojamoje srityje;
• inicijuoja ir formuoja vieningus Įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius Įmonės veiklą Tarnybos kuruojamoje srityje;
• pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir teikia reikalingą informaciją kitiems Įmonės padaliniams;
• konsultuoja Įmonės darbuotojus savo kompetencijos ribose, teikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pavedimams vykdyti;
• pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
• vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas ar pavestas funkcijas ir užduotis.
Darbo pasiūlymas    


Daugiau darbo skelbimų tema Teisė / Apsauga